section-904b736
section-0403148
gépjármű
Üdvözöljük kedves látogató.
Az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni, hogy mire érdemes odafigyelni egy használt gépjármű vásárlasakor.
Az elmúlt években sok esetben előfordult, hogy a jóhiszemű vásárló nem tudta hivatolasan birtokba venni a vásárolt járművet, mert különböző akadályozó tényezők fordultak elő.
Gépjármű kereskedő
Az első és legtisztább gépjármű vásárlási lehetőség, a használt gépjármű kereskedő. A gépjármű kereskedő telephelyel rendelkezik, minden esetben a forgalmi engedély hátsó felére beíratja magát az okmány irodában. Ez úgy néz ki hogy a fogalmi engedély hátsó oldalán egy kézzel írt bejegyzés olvasható, miszerint a jármű tulajdonosa gépjármű kereskedő. Dátummal bélyegzővel. Ebben az esetben a központi nyílvántartásban bejegyzésre kerül a kereskedő mint tulajdonos, a jármű státusza tisztázott, nem áll lefoglalás, sem pedig körözés alatt. Fontos megjegyezni hogy a kereskedő a járművet kivonatja a forgalomból. Ha ön kereskedőtől vásárol és a kereskedő a fent említett módon járt el, akkor az adás-vételkor kapnia kell egy adás-vételi szerződést, egy forgalmi engedély, a törzskönyv pedig az okmányirodában passzíválva van. (a kereskedőnek le kell adnia, amikor a nevére veszi a járművet)
Magánszemély
Ha az eladó magánszemély, akkor az eljárás egyszerű. Az eladó és a vevő közösen írnak egy négypéldányos adás-vételi szerződést. (az első kettő példány a vevőé, a harmadik és negyedik példány az eladóé) Az eladó átadja a forgalmi engedély és a törzskönyvet. Az ilyen típusú adás-vétel esetén a vevő csak az eladó elmondása alapján tudja a jármű tisztázottságát ellenörizni. Például hogy nem áll-e foglalás, vagy körözés alatt. Itt érdemes megjegyezni hogy az ügyfélkapuval rendelkezők több információt is kaphatnak a járműről, de csak a fizetős lekérdezés esetén, az ingyenes adatszolgáltatás esetében sokkal kevesebb infót kapunt a jármű státuszáról.
Kupec, nepper, dobós cég.
A harmadik lehetőség ami szintén egyszerűen hangzik, de nem az. Az eladó gépjármű kereskedő (nek látszik), de nincs telephelye. ( ezeket hívják dobós cégnek )A személyes találkozás vagy benzinkút, vagy bevásárló központ parkolójában történik. Az adás vételi szerződés az eladó részéről minden esetben előre ki van töltve. Ez azért fontos, mert egy rendes szerződés esetén az eladó és a vevő, valamint a két tanú a helyszínen aláírásukkal erősítik meg a szerződés kötést. A legjobb esetben a forgalmi hátsó traktusában szerepel a járműkereskedő, mint tulajdonos. De ez a ritkábban előforduló helyzet. Az esetek többségében az eladó két, esetleg három adás-vételi szerződést ad át a vevőnek. Ezeket hívjuk köztes adás-vételinek. A köztes tulajdonos, legyen az kereskedő vagy magánszemély nem tett eleget a bejelentési kötelezetségének, magyarul nem iratta át a járművet, illetve nem vette a nevére. (az okmányirodák, nem díjazzák ezt a megoldást) Ha ezt az adás-vételi módot választja a vásárló, akkor számíthat kissebb, nagyobb kellemetlenségekre. A jármű előélete tisztázatlan, semmit nem lehet róla tudni. Mire kell ez esetben figyelni? A jármű forgalmi engedélyében szereplő tulajdostól kezdve végig követhetőnek kell lennie a jármű adás-vételi előéletének. Hogy néz ez ki? Az 1. tulajdonos eladja 2. tuladonosnak, majd a 2. tulajdonos eladja önnek. Ez két db. adás-vételi szerződés. Szerencsétlenebb esetben van 2. 3. esetleg 4. tulajdonos is, a lényeg az hogy az eredeti tulajdonos eladja jó esetben annak akitől ön vásárolja, rosszabb esetben szerepelnek mások is a sorban. Ha nepperetől vagy kupectől vásárol és a cég nincs a forgalmi engedély hátsó részébe bejegyezve, akkor minden esetben szüksége lesz a jármű átírásához a kereskedő cég cégkivonatára, aláírási címpéldányra és ha van akkor az adómentességetigazoló 5010-es apeh igazolásra, ez az utolsó nem feltétlenül szükséges. A törzskönyv ezekben az esetekben szintét átadásra kell hogy kerüljön.
Mik a problémák ha kupectől vásárol?
Amilyen esetekkel eddig találkoztunk:
Nem adja át a szükséges okmányokat az adás-vételkor. (gyakori eset) A jármű ezek hiányában nem átiratható.
Nem visszavezethető a jármű adás-vételi előélete. Ebben az esetben a jármű nem átiratható.
Nem ritkán fordul elő hogy a jármű azonosítói nem egyeznek a nyílvántartással, vagy módosították őket. (a jármű nem eredeti) Ez esetben a jármű nem átiratható.
Nem egy és nem két esetben találkoztunk motorcserés járművel, aminek nem volt igazolva a beszerelt motor származása. Egy ilyen autó az eredetiségvizsgálaton megbukik és a probléma csak a motor származását igazoló számlával és egy szeriz beszerelési nyilatkozatával a közlekedési hatóság előtt orvosolható. Ezek hiányába az új tulajdonos a járművet nem tudja birtokba venni, nem átiratható.
Ezen esetekben egy valami közös, az eladó nem igazán elérhető, vagy ha elérhető akkor nem segítőkész.
A nyugodt öregkor megérése mindanyiunk érdeke, az idegösszeomlás elkerülhető ha ezekre a problémákra időben felkészülünk és nem vásárolunk meggondolatlanul.