eredetiségvizsgálat budapest

Mi kell hozzá?

Mi kell hozzá?
Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:
személyazonosításra alkalmas okmány
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
járműokmányok
(forgalmi engedély, törzskönyv)
jármű tulajdonjogát igazoló okirat
az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
természetes személy esetén:
meghatalmazás
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás
Egyéb, a járművel kapcsolatos okiratok
(pl. hatósági határozat, jármű műszaki adatlap stb.)
Bár elég egyértelmű, de sajnos sokak számára nem evidens az hogy a járművet is ell kell hozni a vizsgálatra. Ezért itt ragadjuk meg az alkalmat hogy külön felhívjuk a figyelmet arra hogy az eredetiségvizsgálat során első sorban a jármű vizsgálatát végezzük el. Tehát a jármű nélkülözhetetlen része az eredetiségvizsgálatnak.

 

Eredetiségvizsgáló állomásunk a 18. kerületben.