Gyakran ismételt kérdések

Posted by at 27 január, at 16 : 25 DU. Nyomtatás

Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?

A származásellenőrzés csak külföldön vásárolt használt járműre kötelező, forgalomba helyezése előtt.

A származásellenőrzésre azért van szükség, hogy leellenőrizzék, hogy a járművet nem körözik–e külföldön, nem követtek-e el vele valamilyen bűncselekményt.

Milyen dokumentumokat kell megkapnia a jármű eladásakor az új vevőnek?

  • a szerződés 2 eredeti példányát
  • a forgalmi engedélyt
  • a törzskönyvet
  • a járműkísérő lapot

Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?

Amennyiben az új tulajdonos (vevő) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy nem teljesíti és az eladás bejelentése sem történt meg, a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, valamint a járművel kapcsolatos egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat az eladóval szemben fogják megindítani.

Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?

A jármű tulajdonjogának átírása hiányában az új járműokmányok nem kerülnek kiállításra valamint, az okmányiroda az új tulajdonos bejelentésének elmulasztása esetén intézkedik a jármű forgalomból történő kivonásáról. Az okmányiroda ezzel egy időben az adóhatóságot is értesíti, tekintettel arra, hogy a jármű vevőjének illetékfizetési kötelezettsége is keletkezik. Ha a vevő késedelmesen teljesíti a bejelentési kötelezettségét, az okmányiroda szabálysértési eljárást kezdeményez.

Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?

Az természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek lakó-, szokásos tartózkodási, illetve székhelye a Magyarország területén van.

Mi a következménye, ha nem jelentem be a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást?

Ha a tulajdonos nem jelenti be az üzembentartó személyében bekövetkezett változást, akkor nem kerülnek a járműnyilvántartásba bejegyzésre az új üzembentartó adatai és a jármű üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi kötelezettség a korábbi üzembentartót fogja terhelni.

Mit jelent üzembentartónak lenni?

Az üzembentartó – e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történő visszavonásáig – a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ez magában foglalja a jármű időszakos műszaki vizsgáztatását, forgalomból történő ideiglenes kivonását, illetve ismételt forgalomba helyezését, az üzembentartó adatai változásának bejelentését, valamint a forgalmi engedély, illetve címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlását. Emellett az üzembentartót terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása.

Lemondhatok-e az üzembentartói jogról?

Nem, csak a tulajdonos egyoldalú nyilatkozatával vonhatja vissza az új üzembentartó egyidejű bejegyzésének kezdeményezésével. A bejelentési kötelezettség teljesítése nélkül a jármű fizikai visszaadása önmagában nem szünteti meg az üzembentartói státuszt.

Válaszok

Hozzászólás lezárva.