Szükséges iratok

Posted by at 27 január, at 16 : 34 DU. Nyomtatás

Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

 • személyazonosításra alkalmas okmány
  (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • járműokmányok
  (forgalmi engedély, törzskönyv)
 • jármű tulajdonjogát igazoló okirat
 • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
  • természetes személy esetén:
   • meghatalmazás
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
  • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
  • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás
 • Egyéb, a járművel kapcsolatos okiratok
  (pl. hatósági határozat, jármű műszaki adatlap stb.)

Válaszok

Hozzászólás lezárva.